www.materik.ua


Юридические услуги
   Юридические услуги    Бухгалтерские услуги    Контакты

Новости
Нет новостей   Лицензирование деятельности Получение разрешений
Отримання дозволу на імміграцію.
Оформлення посвідки на постійне проживання
 
Імміграція - це прибуття в Україну чи залишення в Україні у встановленому законом порядку іноземців та осіб без громадянства на постійне проживання.
Дозвіл на імміграцію надається в межах квоти імміграції.
Частина перша.
Квота імміграції встановлюється Кабінетом Міністрів України у визначеному ним порядку по категоріях іммігрантів:
 1. діячі науки та культури, імміграція яких відповідає інтересам України;
 2. висококваліфіковані спеціалісти і робітники, гостра потреба в яких є відчутною для економіки України;
 3. особи, які здійснили іноземну інвестицію в економіку України іноземною конвертованою валютою на суму не менше 100 (ста) тисяч доларів США, зареєстровану у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
 4. особи, які є повнорідними братом чи сестрою, дідом чи бабою, онуком чи онукою громадян України;
 5. особи, які раніше перебували в громадянстві України;
 6. батьки, чоловік (дружина) іммігранта та його неповнолітні діти;
 7. особи, які безперервно прожили на території України протягом трьох років з дня надання їм статусу біженців в Україні чи притулку в Україні, а також їхні батьки, чоловіки (дружини) та неповнолітні діти, які проживають разом з ними.
Частина друга.
Дозвіл на імміграцію поза квотою імміграції надається:
 1. одному з подружжя, якщо другий з подружжя, з яким він перебуває у шлюбі понад два роки, є громадянином України, дітям і батькам громадян України;
 2. особам, які є опікунами чи піклувальниками громадян України, або перебувають під опікою чи піклуванням громадян України;
 3. особам, які мають право на набуття громадянства України за територіальним походженням;
 4. особам, імміграція яких становить державний інтерес для України;
 5. закордонним українцям, подружжям закордонних українців, їх дітям у разі їх спільного в'їзду та перебування на території України.
Для надання дозволу на імміграцію до заяви додаються такі документи:
 1. три фотокартки;
 2. копія документа, що посвідчує особу;
 3. документ про місце проживання особи;
 4. відомості про склад сім'ї, копія свідоцтва про шлюб (якщо особа, яка подає заяву, перебуває в шлюбі);
 5. документ про те, що особа не є хворою на хронічний алкоголізм, токсикоманію, наркоманію або інфекційні захворювання, перелік яких визначено центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я.
Вимога пункту 5 не поширюється на осіб, зазначених у пунктах 1, 3 частини другої.
 
Крім зазначених документів подаються:
 1. для осіб, зазначених у пункті 1 частини першої, - документ, що підтверджує підтримку їхнього клопотання центральним органом виконавчої влади України;
 2. для осіб, зазначених у пункті 2 частини першої, - копії документів, що підтверджують відповідність рівня кваліфікації спеціаліста або робітника вимогам, передбаченим у переліку, затвердженому центральним органом виконавчої влади з питань праці та соціальної політики;
 3. для осіб, зазначених у пункті 3 частини першої, - копія документа про державну реєстрацію іноземної інвестиції в економіку України іноземною конвертованою валютою на суму не менше 100 (ста) тисяч доларів США;
 4. для осіб, зазначених у пункті 4 частини другої та у пункті 1 частини другої, - копії документів, що засвідчують їх родинні стосунки з громадянином України;
 5. для осіб, зазначених у пункті 5 частини першої, - документ, який підтверджує, що особа раніше перебувала в громадянстві України;
 6. для осіб, зазначених у пункті 6 частини першої, - копії документів, що засвідчують їх родинні стосунки з іммігрантом, і документ про те, що іммігрант не заперечує проти їх імміграції та гарантує їм фінансове забезпечення на рівні не нижчому від прожиткового мінімуму, встановленого в Україні;
 7. для осіб, зазначених у пункті 7 частини першої, - копія документа, що підтверджує надання особі статусу біженця в Україні чи притулку в Україні, а також документ, що підтверджує факт безперервного проживання особи на законних підставах на території України протягом трьох років з дня надання їй статусу біженця в Україні чи притулку в Україні;
 8. для осіб, зазначених у пункті 2 частини другої, - копії документів про призначення їх опікунами чи піклувальниками над громадянами України або про встановлення над ними опіки чи піклування громадянина України;
 9. для осіб, зазначених у пункті 3 частини другої, - документи, які підтверджують, що вони або хоча б один з їх батьків, дід чи баба, повнорідні брат чи сестра народилися або постійно проживали до 16 липня 1990 року на території, яка стала територією України відповідно до статті 5 Закону України «Про правонаступництво України», а також на інших територіях, що входили до складу Української Народної Республіки, Західно-Української Народної Республіки, Української Держави, Української Соціалістичної Радянської Республіки, Закарпатської України, Української Радянської Соціалістичної Республіки (УРСР);
 10. для осіб, зазначених у пункті 4 частини другої, - подання центрального органу виконавчої влади України про те, що імміграція особи становить державний інтерес для України.
Особи, які постійно проживають за межами України, за винятком осіб, зазначених у пунктах 1, 3 частини другої, разом із заявою про надання дозволу на імміграцію подають також довідку про відсутність судимості.
 
У разі неподання особою всіх визначених цим Законом документів заява про надання дозволу на імміграцію не приймається.
Термін розгляду заяви про надання дозволу на імміграцію не може перевищувати одного року з дня її подання.
Посвідка на постійне проживання - документ, що підтверджує право іноземця чи особи без громадянства на постійне проживання в Україні.
Посвідки оформляються в установленому порядку іммігрантам, які досягли 16-річного віку, за особистим зверненням або зверненням законних представників чи інших осіб за їх нотаріально засвідченим дорученням до територіальних підрозділів за місцем проживання іммігранта.
Для оформлення посвідки подаються такі документи:
 • заява встановленого Державним департаментом у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб зразка
 • копія паспортного документа з імміграційною візою;
 • копія рішення про надання дозволу на імміграцію;
 • квитанція про сплату державного мита або документ, який підтверджує наявність пільг щодо його сплати.
Посвідка оформляється протягом тижня після подання заяви іммігрантом.
Посвідка на постійне проживання видається під розписку заявникам, законним представникам іммігрантів або за їх дорученням, засвідченим нотаріально, іншим особам.
У паспортному документі іммігранта на останній вільній сторінці проставляється відмітка встановленого зразка про наявність дозволу на постійне проживання в Україні.
 
прямые контакты отдела
 
тел.      044-361-05-05
факс.    044-287-40-27
 

тел: 044-222-76-37
моб: 098-665-45-57
04053. Киев. ул. Сечевых стрельцов, 32-38
Email: materik.r.n@gmail.com materik.ua@gmail.com
Поддерживаемые проекты: Светильники