www.materik.ua


Юридические услуги
   Юридические услуги    Бухгалтерские услуги    Контакты

Новости
Нет новостей   Лицензирование деятельности Получение разрешений
Перелік документів,
які подаються для отримання ліцензії та здійснення діяльності ліцензіатом
 
 Постанова Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 року № 756 «Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензій окремого виду для господарської діяльності»:
 • засвідчена в установленому порядку копія документу про освіту (для фізичної особи);
 • засвідчений в установленому порядку витяг з установчих документів із зазначенням виду господарської діяльності - посередництво у працевлаштуванні за кордоном (для юридичної особи);
 • засвідчена в установленому порядку копія документа, що підтверджує право власності суб'єкта господарської діяльності або оренди ним приміщення для провадження діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кодоном;
 • копія дозволу на працевлаштування громадян України, виданого роботодавцю уповноваженим органом країни працевлаштування - якщо зовнішньоекономічний договір укладено з роботодавцем *;
 • копія дозволу (ліцензії) на провадження посередницької діяльності у працевлаштуванні громадян України, виданого уповноваженим органом країни працевлаштування посереднику - якщо зовнішньоекономічний договір укладено з посередником *;
 • копія документу (витяг із торговельного, банківського або судового реєстру), що підтверджує факт реєстрації іноземного суб'єкта господарської діяльності у країні місцезнаходження, якщо зовнішньо-економічний договір передбачає тільки посередництво у працевлаштуванні моряків на судна іноземних власників*'
 • Наказ Держпідприємництва, Мінпраці від 19.12.2001 року № 155/534 "Про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном"
при поданні документів:
 • копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, засвідчена нотаріально або органом, який видав оригінал документа;
 • копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчена нотаріально або органом, який видав оригінал документа;
при організації діяльності:
 • копія зовнішньоекономічного договору, засвідчена нотаріально або органом, який видав оригінал документа;
 • копія проекту трудового договору, засвідчена іноземним роботодавцем;
зазначені (значком *) документи повинні бути засвідчені згідно із законодавством країни їх видачі та легалізовані у консульській установі України (можуть бути також засвідчені в посольстві відповідної держави в Україні та легалізовані в МЗС, якщо міжнародними договорами, в яких бере участь Україна, не передбачено інше.
 
прямые контакты отдела
 
тел.      044-361-05-05
факс.    044-287-40-27
 

тел: 044-222-76-37
моб: 098-665-45-57
04053. Киев. ул. Сечевых стрельцов, 32-38
Email: materik.r.n@gmail.com materik.ua@gmail.com
Поддерживаемые проекты: Светильники